dnes je 28.5.2023

Postup příslušné osoby po podání oznámeníGarance

21.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Vyrozumění o poskytnutí informace o totožnosti oznamovatele orgánům veřejné mociGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Činnost příslušné osoby a její postup po podání oznámeníGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinná náplň činnosti a postup příslušné osoby po podání oznámení jsou upraveny jednak v ustanoveních § 11 a § 12 ZOCH, jednak, co do navazujících specifických povinností, i v ustanoveních § 19 až § 21 ZOCH.…

Činnost příslušné osoby a její základní povinnostiGarance

20.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémemGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijatých opatřeníchGarance

20.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osobyGarance

19.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o podmínky pro určení a výkon činnosti příslušné osoby, tak zákon v tomto směru nestanoví žádné zvláštní podmínky týkající se požadovaného vzdělání, odbornosti anebo délky potřebné předchozí praxe. …

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Vyrozumění oznamovatele o prodloužení lhůty k oznámení výsledku posouzeníGarance

19.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost vyloučení některých skupin osob z přijímání oznámeníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V daných souvislostech ustanovení § 9 ZOCH je významná již shora uvedená možnost, aby povinný subjekt vyloučil přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.…

K právnímu postavení a určení příslušné osobyGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní oznamovací systém a způsoby oznamováníGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systémuGarance

18.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, zákon ohledně konkrétních způsobů oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému neomezuje povinné subjekty co do určení druhů nebo počtu způsobů oznamování. Pouze ve svém ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) ZOCH obecně požaduje,…

Informační povinnosti povinného subjektuGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno, jednou ze základních povinností povinného subjektu je podle § 9 odst. 2 písm. b) ZOCH zajištění uveřejnění stanovených povinných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je to ve své podstatě jeho základní informační povinnost vůči…

Povinnosti povinného subjektu podle § 9 ZOCHGarance

17.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Interní směrnice o whistleblowinguGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Záznam o ústně podaném oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Souhlas oznamovatele s pořízením zvukové nahrávky ústního oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Vyjádření oznamovateleGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Čestné prohlášení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Přepis zvukové nahrávky o ústně podaném oznámeníGarance

15.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Určení příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelůGarance

12.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostechGarance

12.5.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinný subjekt a jeho povinnosti při vedení vnitřního oznamovacího systémuGarance

12.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o ochraně oznamovatelů stanoví právní povinnosti povinného subjektu hned v několika směrech. První skupinou těchto povinností povinného subjektu jsou přímo povinnosti spojené se zavedením a následným vedením vnitřního oznamovacího systému, které jsou…

Sdílení vnitřního oznamovacího systémuGarance

11.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pověření jiné osoby vedením vnitřního oznamovacího systémuGarance

11.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinné subjektyGarance

11.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní oznamovací systémGarance

10.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní oznamovací systém je primárním kanálem pro oznamování a způsobem podání oznámení dle zákona. Jak zdůrazňuje směrnice i důvodová zpráva k zákonu, je ve veřejném zájmu i v zájmu povinných subjektů, aby bylo oznámení podáno nejprve prostřednictvím tohoto…

Podmínky ochrany oznamovateleGarance

10.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

OznámeníGarance

10.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobní působnost zákona o ochraně oznamovatelůGarance

9.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymezení věcné působnosti zákona o ochraně oznamovatelůGarance

9.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět úpravy zákona o ochraně oznamovatelůGarance

5.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Širší souvislosti whistleblowinguGarance

5.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o koncept whistleblowingu, tak je v současné době chápán v trojím kontextu, a to jako:

Co je whistleblowingGarance

4.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úplném začátku je třeba popsat rozdíly ve významu a míře obecnosti obou používaných výchozích pojmů, a to jednak ve směrnici a v zákoně používaného pojmu „ochrana oznamovatelů” a oproti tomu komplexně pojaté kategorie „whistleblowingu”. …

Úvodní poznámkyGarance

4.5.2023, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů - je čas se připravitArchiv

19.9.2022, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo spravedlnosti připravilo a 29. dubna 2022 rozeslalo do připomínkového řízení nový návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který má v České republice transponovat požadavky unijní směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října…

Ochrana oznamovatelů - aktuální informaceArchiv

19.11.2021, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

České republice se ve stanovené lhůtě, tj. do 17. prosince 2021, nepodaří včas provést požadavky vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, která oznamují porušení práva Evropské unie. Přímé účinky Směrnice ve smyslu…

Nový mezinárodní standard ISO 37002:2021 pro interní oznamování a Whistleblowing management systémyArchiv

6.10.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na novou a plně certifikovatelnou normu ISO 37301:2021 (Compliance management systems — Requirements with guidance for use), která byla publikována v dubnu tohoto roku, byl 27. července zveřejněn Mezinárodní organizací pro standardizaci…

Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelůArchiv

2.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový compliance standard ISO 37301:2021 a jeho význam pro rozvoj Corporate ComplianceGarance

28.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po dlouhém očekávání odborné i širší veřejnosti byl 13. dubna 2021 zveřejněn Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization, ISO) nový globální ISO standard pro Compliance management systémy (CMS), který do oblasti…

Věcná působnost Směrnice EU o whistleblowinguGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tak pro zavádění whistleblowingu v souladu s požadavky Směrnice EU o whistleblowingu a navazující vnitrostátní právní úpravy bude nezbytné zohlednit zejména věcné vymezení působnosti Směrnice.…

Osobní působnost Směrnice a podmínky ochrany oznamovatelůGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z klíčových otázek každého modelu whistleblowingu je, na které skupiny fyzických osob – v rámci organizace anebo i mimo ni – se vztahuje ochrana oznamovatele, tj. jaký je rozsah osobní působnosti. …

Požadavky nové Směrnice EU o whistleblowinguGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zcela zásadní změnu do dosud roztříštěné právní úpravy a celkového chápání whistleblowingu v rámci Evropské unie přinesla přelomová inciativa Evropské komise, která v dubnu roku 2018 předložila návrh směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie.…

Interní a externí oznamováníGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz odvetných opatření a opatření na ochranu proti odvetným opatřenímGarance

1.4.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na shora uvedené Směrnice stanoví a ve svém článku 19 blíže upravuje zákaz odvetných opatření a ukládá v tomto směru členským státům přijmout nezbytná opatření k tomu, aby zakázaly jakoukoli formu odvetných opatření, včetně hrozeb a pokusů…

Pojetí whistleblowingu ve veřejné sféřeGarance

31.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Whistleblowing ve veřejné sféře, resp. ve veřejném sektoru, se logicky vyznačuje celou řadou specifických rysů a odlišností od obecných modelů a mechanismů pro oznamování a ochranu oznamovatelů, a zvláště pak od mechanismů zaváděných u soukromých právních…

Interní kanály pro oznamování a ochrana oznamovatelů ve státní správěGarance

31.3.2021, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ze shora popsaného vývoje je zřejmé, že oznamování a ochrana oznamovatelů ve veřejné sféře byly v České republice poměrně dlouhou dobu omezeny na ty formy, které nemají charakter standardních forem kanálů pro oznamování a ani zvláštních opatření k ochraně…

Nahrávám...
Nahrávám...