dnes je 25.9.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

37/2021 Sb., Zákon o evidenci skutečných majitelů, ve znění účinném k 1.10.2022

č. 37/2021 Sb., Zákon o evidenci skutečných majitelů, ve znění účinném k 1.10.2022
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2021
o evidenci skutečných majitelů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
245/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) vedení evidence skutečných majitelů a
b) některá práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a zápisem údajů o něm do evidence skutečných majitelů.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zahraničním svěřenským fondem svěřenský fond nebo jemu strukturou nebo funkcemi podobné zařízení řídící se právem jiného státu,
b) právním uspořádáním svěřenský fond nebo zahraniční
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Compli.cz.
Registrovat

E-mailové noviny

nebo přihlásit.

Nahrávám...
Nahrávám...