dnes je 3.2.2023

Input:

Compliance a vnitřní kontrolní systém

1.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Compliance a vnitřní kontrolní systém

JUDr. Pavel Koukal

Funkce compliance musí být v rámci obchodní společnosti úzce spojena s existencí a fungováním vnitřního kontrolního systému a být jeho nedílnou součástí. Je to podmínka, bez níž podniková compliance nemůže být nikdy účinná a plnit stanovený cíl, tj. průběžně zajišťovat soulad chování společnosti a všech jejích zaměstnanců s požadavky právních a interních předpisů, jakož i tzv. best practice.

Vnitřní kontrolní systém (VKS) je definován jako interní systém organizovaných, formalizovaných a průběžných procesů, opatření a nástrojů, které jsou v organizaci zavedeny k zajišťování stanovených cílů a k poskytování přiměřeného ujištění o plnění úkolů v následujících oblastech:

  • hospodárnost, efektivnost a účelnost interních postupů,

  • průkaznost a spolehlivost finančního výkaznictví,

  • soulad s regulatorními požadavky a s dalšími právními předpisy a interními směrnicemi (compliance).1

Jinak řečeno – cíli VKS je zajištění účelnosti a hospodárnosti provozních aktivit (Operations), průkaznosti a spolehlivosti finančního výkaznictví (Financial Reporting) a souladu s regulacemi a dalšími předpisy (Compliance).

Platí přitom, že VKS je součástí širšího řídicího a kontrolního systému, který je sice detailně právně upraven pouze u finančních institucí, ale jež by měl být ve větší či menší míře prosazován u každé střední a velké obchodní společnosti. Systém vnitřního řízení a kontroly by přitom měl zahrnovat běžnou vnitřní kontrolu, controlling a interní audit.

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba vždy od sebe odlišovat na straně jedné specifickou funkci compliance, která je součástí vnitřní kontroly a VKS, a na straně druhé pak vlastní systém korporátní (podnikové)

Nahrávám...
Nahrávám...