dnes je 28.5.2023

Input:

Druhy externích kanálů pro oznamování

28.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2
Druhy externích kanálů pro oznamování

JUDr. Pavel Koukal

Externí kanály pro oznamování obecně musí vždy umožňovat, aby mohlo být oznámení určenému orgánu činěno písemně i ústně, a to zpravidla telefonicky anebo prostřednictvím jiných systémů hlasových zpráv. Vedle toho je současně požadováno, aby oznámení mohlo být případně učiněno i prostřednictvím osobní schůzky.

V současné době již externí kanály pro oznamování využívají buď zabezpečenou elektronickou poštu anebo vyšší stupně technologických (on-line) platforem, a to v přímé správě, resp. v přímém režimu technologického provozování ze strany určeného orgánu.

Pro přijímání externích oznámení lze obecně využít následující druhy externích kanálů:

  • poštovní adresa určeného orgánu: písemná oznámení v listinné podobě;

  • fyzická schránka umístěná na vhodném místě přímo v sídle určeného orgánu: písemná oznámení v listinné podobě;

  • elektronická (e-mailová) adresa určeného úřadu (elektronická adresa): oznámení ve formátu elektronické (e-mailové) datové zprávy;

  • speciální technologická platforma – IT aplikace provozovaná přímo určeným orgánem: oznámení ve formátu datové zprávy v rámci této aplikace;

  • speciální telefonní linka anebo jiný systém hlasových zpráv: oznámení ve formátu zvukové nahrávky (záznamu) anebo přesného přepisu hlasové zprávy;

  • osobní schůzka s pověřenými zaměstnanci určeného orgánu: oznámení ve formátu zvukové nahrávky (záznamu) anebo přesného přepisu osobního sdělení.

Orgány určené pro přijímání externích oznámení zveřejňují na svých internetových (webových) stránkách všechny základní informace potřebné pro podání externího oznámení, zejména:

  • podmínky nároku

Nahrávám...
Nahrávám...