dnes je 28.5.2023

Input:

Osobní působnost návrhu zákona a podmínky ochrany oznamovatelů

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.2
Osobní působnost návrhu zákona a podmínky ochrany oznamovatelů

JUDr. Pavel Koukal

Pokud jde o vymezení osobní působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, tj. na které skupiny fyzických osob – v rámci organizace anebo i mimo ni – se vztahuje ochrana oznamovatele, tak tato je v návrhu zákona upravena v zásadě společně s podmínkami ochrany oznamovatelů.

Ochrana oznamovatele se má dle nového zákona o ochraně oznamovatelů vztahovat na každou oznamující fyzickou osobu, která se o kvalifikovaných skutečnostech obsažených v oznámení dozvěděla v souvislosti s výkonem:

  • zaměstnání (tj. osoba se statusem zaměstnance včetně státního zaměstnance a zaměstnance územní samosprávy);

  • služby nebo státní služby (tj. osoba se statusem státního zaměstnance ve služebním poměru);

  • samostatné výdělečné činnosti (tj. osoba se statusem osoby samostatně výdělečně činné);

  • funkce člena voleného právnické osoby (tj. osoby se statusem člena statutárního anebo dozorčího nebo kontrolního orgánu);

  • správy svěřenského fondu;

  • dobrovolnické činnosti (dobrovolníci);

  • práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance a odborné praxe (stáž);

  • práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.

Z hlediska tohoto vymezení osobní působnosti zákona je třeba doplnit, že ochrana oznamovatele se při splnění stanovených podmínek vztahuje, v souladu se Směrnicí, i na osoby, jejichž výkon činnosti v daném kontextu mohl nebo má být teprve zahájen.

Podmínky ochrany oznamujících osob

Lze konstatovat, že

Nahrávám...
Nahrávám...