dnes je 28.5.2023

Input:

Požadavky na externí kanály oznamování

28.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1
Požadavky na externí kanály oznamování

JUDr. Pavel Koukal

Pokud jde o rámcové požadavky na externí kanály pro oznamování, tak tyto v řadě ohledů odpovídají požadavkům kladeným na interní whistleblowing. V tomto směru je u externích kanálů ale navíc vyžadováno, aby – vedle naplnění obecných zásad transparentnosti, bezpečnosti a důvěrnosti – šlo i o kanály nezávislé a samostatné, zaručující úplnost, celistvost a důvěrnost informací včetně jejich uchovávání v trvalé podobě, a to nezávisle na jakýchkoli jiných komunikačních systémech určeného orgánu veřejné moci.

Oznámení, která jsou ústně či písemně učiněna v rámci externích kanálů pro oznamování, se zpravidla označují jako externí oznámení, na rozdíl od interních oznámení, která jsou podávána v rámci interního whistleblowingu a jež byla blíže popsána v předchozí kapitole.

Velmi důležitou otázkou je přitom nastavení právních předpokladů, za kterých může oznamovatel příslušné informace oznámit bez dalšího přímo prostřednictvím externího kanálu, aniž by přitom ztratil nárok na zvláštní ochranu oznamovatele. Obecně totiž platí, že externí oznámení lze učinit až poté, co je nejprve učiněno oznámení prostřednictvím interních kanálů, avšak v reakci na toto interní oznámení nebylo přijato žádné vhodné opatření.

To neplatí pouze tehdy, pokud:

  • v rámci

Nahrávám...
Nahrávám...