dnes je 23.3.2023

Input:

Požadavky nové Směrnice EU o whistleblowingu

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15
Požadavky nové Směrnice EU o whistleblowingu

JUDr. Pavel Koukal

Zcela zásadní změnu do dosud roztříštěné právní úpravy a celkového chápání whistleblowingu v rámci Evropské unie přinesla přelomová inciativa Evropské komise, která v dubnu roku 2018 předložila návrh směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Zásadní význam navržené směrnice přitom spočíval v tom, že tato měla jednak ambici zavést pro všechny členské státy EU společnou rámcovou úpravu whistleblowingu a současně i v tom, že navržená právní úprava vycházela z těch pravidel a postupů, které se jako uznávaná "best practice" nejvíce osvědčila v dosavadní evropské i širší mezinárodní praxi whistleblowingu.

V návaznosti na proběhlý legislativní proces byl návrh v roce 2019 příslušnými orgány EU schválen a v návaznosti na to byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen "Směrnice EU o whistleblowingu" nebo "Směrnice").

Cílem Směrnice je vytvoření jednotného

Nahrávám...
Nahrávám...