dnes je 28.5.2023

Input:

Přestupky za porušení povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.5
Přestupky za porušení povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů

JUDr. Pavel Koukal

V souladu s požadavky Směrnice upravuje návrh zákona o ochraně oznamovatelů celkem tři zvláštní skutkové podstaty přestupků, které postihují jednání porušující vybrané povinnosti dle tohoto zákona. Tyto přestupky má přitom projednávat Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to včetně ukládání a vybírání pokut za jejich spáchání.

Jedná se o následující přestupky:

1. Přestupek odvetného opatření

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí tohoto přestupku tím, že v souvislosti s učiněným oznámením učiní vůči oznamovateli nebo dalším osobám uvedeným v zákoně, které nejsou zaměstnanci, odvetná opatření. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do 1 000 000 Kč.

2. Přestupek vědomě nepravdivého oznámení

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že učiní vědomě nepravdivé oznámení o protiprávním jednání podle tohoto zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do 50 000 Kč.

3. Přestupky příslušných osob a povinných subjektů

Příslušná osoba se dopustí přestupku tím, že:

  • odepře přijetí oznámení, neposoudí důvodnost oznámení nebo neinformuje oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení ve lhůtách stanovených tímto zákonem;

  • poskytne třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznamování, nebo bez písemného souhlasu oznamovatele, dalších osob uvedených v zákoně anebo osob uvedených v oznámení poskytne třetí

Nahrávám...
Nahrávám...