dnes je 28.5.2023

Input:

Uplatnění whistleblowingu v korporátní compliance a CMS

30.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13
Uplatnění whistleblowingu v korporátní compliance a CMS

JUDr. Pavel Koukal

Zcela zásadní význam má whistleblowing jako specifická forma oznamování nekalého jednání pro sféru korporátní compliance (Corporate Compliance) a zvláště pak pro Compliance management systém (CMS), který tvoří organizační a institucionální rámec funkce compliance u příslušné obchodní korporace.

V kontextu podnikové compliance a CMS přitom interní kanály pro oznamování plní do značné míry velmi specifickou úlohu, a to zejména v tom směru, že představují jeden z klíčových interních komunikačních nástrojů, jejichž primárním cílem není „jen” ochrana veřejného zájmu a s tím spojená ochrana oznamovatele, ale i účinná prevence compliance rizik vznikajících pro obchodní korporaci při její podnikatelské činnosti.

V tomto ohledu je tak pro zavádění a uplatňování whistleblowingu v rámci korporátní compliance specifická především ta skutečnost, že mechanismy interního oznamování a ochrany oznamovatelů nejsou zaměřeny pouze na vybrané oblasti ochrany veřejného zájmu (životní prostředí, veřejné zdraví, hospodářská soutěž atd.), ale současně i na ochranu podnikových zájmů (včetně ochrany majetku a majetkových hodnot) a v neposlední řadě i na ochranu korporátních etických hodnot, zpravidla definovaných v koncernovém či lokálním Etickém kodexu, Compliance programu anebo v

Nahrávám...
Nahrávám...