dnes je 3.2.2023

Input:

Věcná působnost návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.1
Věcná působnost návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

JUDr. Pavel Koukal

Ve výchozí úpravě věcné působnosti zákona o ochraně oznamovatelů návrh v zásadě kopíruje vymezení věcné působnosti Směrnice EU o whistleblowingu .

Úprava zákona se tak má vztahovat na oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že v souvislosti s výkonem činnosti (v pracovním kontextu) bylo nebo má být spácháno protiprávní jednání, které nemá znaky trestného činu ani přestupku a kterým je porušena povinnost uložená právním předpisem nebo předpisem Evropské unie upravujícím oblast:

  • finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;

  • daně z příjmů právnických osob a správy odvodu za porušení rozpočtové kázně;

  • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

Nahrávám...
Nahrávám...