dnes je 28.5.2023

Input:

Věcná působnost Směrnice EU o whistleblowingu

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1
Věcná působnost Směrnice EU o whistleblowingu

JUDr. Pavel Koukal

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tak pro zavádění whistleblowingu v souladu s požadavky Směrnice EU o whistleblowingu a navazující vnitrostátní právní úpravy bude nezbytné zohlednit zejména věcné vymezení působnosti Směrnice.

Věcná působnost Směrnice je v jejím ustanovení článku 2 vymezena tak, že Směrnice stanoví společné minimální normy pro ochranu osob, které oznamují porušení práva Unie v těchto oblastech:

a) porušení práva Unie v oblastech:

  • zadávání veřejných zakázek,

  • finančních služeb, produktů a trhů, jakož i předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu,

  • bezpečnosti a souladu výrobků s předpisy,

  • bezpečnosti dopravy,

  • ochrany životního prostředí,

  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

  • bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat,

  • veřejného zdraví,

  • ochrany spotřebitele,

  • ochrany soukromí a osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních sítí;

b) porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;

c) porušení týkající se vnitřního trhu podle článku 26 odst. 2 SFEU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se

Nahrávám...
Nahrávám...