dnes je 23.3.2023

Input:

Whistleblowing a jeho význam pro korporátní compliance

4.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5
Whistleblowing a jeho význam pro korporátní compliance

JUDr. Pavel Koukal

Jedním z klíčových komunikačních nástrojů korporátní compliance a zvláště pak Compliance management systému je interní kanál určený pro přijímání a vyřizování oznámení o protiprávním a/nebo neetickém jednání v rámci obchodní korporace, který je již zhruba od 70. let minulého století označován jako tzv. whistleblowing.

K tomu je však třeba uvést, že samotný whistleblowing (z angl. "to blow the whistle", tj. "zahvízdat na píšťalku") již v současné době není nástrojem, resp. interním komunikačním kanálem specifickým pouze pro soukromý sektor a korporátní compliance, ale že se čím dále tím více prosazuje i ve veřejné sféře.

Ve vztahu k orgánům veřejné moci a jejich činnosti přitom byl whistleblowing dosud chápán zejména jakožto systémové protikorupční opatření, které je zde nejen součástí etických kodexů zaměstnanců veřejné správy, ale jež je i výslovně upraveno právními předpisy o státní službě a o pracovním poměru zaměstnanců samosprávy. K tomu přistupují ve veřejném sektoru v rámci využívání whistleblowingu i externí komunikační kanály, jako jsou např. různé formy "protikorupčních linek", které jsou primárně určeny k podávání oznámení ze strany třetích osob (občanů i právnických osob).

Vedle tohoto výchozího dělení využívání nástrojů whistleblowingu, tj. využívání v soukromé a veřejné sféře, je třeba rozlišovat i dvojí funkční pojetí whistleblowingu v samotné praxi korporátní compliance. Na straně jedné jde o jeho pojetí jako specifického interního komunikačního kanálu sloužícího k prosazování cílů korporátní compliance (ochrana integrity,

Nahrávám...
Nahrávám...