dnes je 25.9.2023

Input:

Známá jména whistleblowerů ve světě

27.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2
Známá jména whistleblowerů ve světě

JUDr. Pavel Koukal

To je ostatně i případ celosvětově zřejmě nejznámějšího „whistleblowera”, kterým je bývalý informační analytik amerických tajných služeb Edward Snowden, jenž je od počátku chápán jen ve dvou extrémech vnímání, a to buď jako „zrádce” anebo „hrdina”.

Z této skupiny oznamovatelů z oblasti státem utajovaných skutečností (tajné služby, armáda, vládní administrativa) lze přitom z nedávné americké či britské historie dále jmenovat například Daniela Ellsberga, Davida Kellyho anebo Bradleyho Manninga (Chelsea Manningovou). Prakticky všichni z nich přitom byli vystaveni velmi důrazným „odvetným opatřením”, nejčastěji trestnímu stíhání a odsouzení, a to s výjimkou Edwarda Snowdena, který ještě před zveřejněním přísně utajovaných informací uprchl mimo jurisdikci a dosah vlivu amerických orgánů „trestní spravedlnosti”, a Davida Kellyho, který za nevyjasněných okolností zemřel.

Stalo se tak z důvodu, že z hlediska všech možných definic whistleblowingu sice byla v jejich případě splněna podmínka „privilegovaného postavení” v rámci organizace a „interního oznámení”, ale sféra tajných služeb a „národní bezpečnosti” rozhodně není oblastí, kde by byla jakákoli forma whistleblowingu v našem pojetí zavedena a podporována, a to jak ve směru interního, tak i externího oznamování. Je to totiž zcela specifická oblast, která je prakticky ve všech státech z věcné působnosti jakýchkoli právních předpisů týkajících se whistleblowingu programově předem vyloučena, což je koneckonců i případ nové Směrnice EU o whistleblowingu.

Pokud jde o slavná jména whistleblowerů v soukromé korporátní sféře, je možné také uvést řadu světově známých osobností. Jsou to například Jeffrey Wigand, jehož oznámení a následný boj s odvetnými opatřeními zaměstnavatele se týkaly nekalého jednání v tabákovém průmyslu, Mark Whitacre, který původně působil v oblasti potravinářské výroby, anebo pak Karen Silkwoodová (energetika) či David Graham (farmacie).

Lze přitom zobecnit, že prakticky ve všech případech bylo vždy zásadní posouzení již shora naznačené klíčové otázky, a to, zda příslušný veřejný zájem v dané věci skutečně převážil nad zájmem dodržovat smlouvy a loajalitu zaměstnance vůči

Nahrávám...
Nahrávám...